Konstitucijos pr. 6, Vilnius
Paskambinkite:
+370 686 94295

Garso klasifikavimo protokolas

Kam reikia nustatyti pastato garso klasę?
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedo 11 punktą, pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, būtina pateikti Garso klasifikavimo protokolą.
Garso klasifikavimo protokolas turi būti parengiamas šiems pastatams:
• dvibučiui ar daugiabučiui namui;
• gydymo paskirties pastatui;
• mokslo paskirties pastatui;
• viešbučių paskirties pastatui.