Konstitucijos pr. 6, Vilnius
Paskambinkite:
+370 686 94295

Kadastriniai sklypų matavimai ir riboženklių atstatymas

Kadastriniai sklypų matavimai atliekami žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.
Sklypų geodeziniai matavimai- tai žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinavimas (LKS-94 valstybenėje koordinačių sistemoje) ploto nustatymui, plano ir kitų techninių dokumentų parengimas.
Matavimo metu koordinuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, žemės naudmenų kontūrai.
Plane pažymimi objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai.
Apskaičiuojama žemės sklypo vidutinė rinkos vertė. Parengiamas žemės sklypo planas, žemės naudmenų eksplikacija.
Parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla.

Žemės sklypo ribų nužymėjimas ir riboženklių atstatymas
Ženklinant žemės sklypo ribas vietovėje:
Laikini žemės sklypo riboženkliai pakeičiami nuolatiniais, pažymimos žemės sklypo ribos. Sunaikinti riboženkliai atstatomi pagal žemėtvarkos projektus arba gretimų geodeziškai išmatuotų žemės sklypų planus.

Riboženkliais ženklinamos sausuma einančios žemės sklypų ribos. Tarp gretimų riboženklių turi būti matomumas. Riboženkliais neženklinama, kai žemės sklypo riba sutampa su natūraliais arba dirbtiniais objektais (pastato siena, medžių eilė ir t.t.);
Koordinuojami riboženkliai, kiti žemės sklypo ribos posūkio taškai. Kadastriniai matavimai atliekami susiejant matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu arba vietiniu, kuris susietas su valstybine koordinačių sistema.